Media

youtube_amara

Aktualności

Otwarcie nowej inwestycji Z.F. AMARA

05.07.2016

29 czerwca odbyło się oficjalne otwarcie nowej inwestycji  Zakładu Farmaceutycznego AMARA. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali członkowie Zarządu Spółki: Jarosław Bogucki i Maciej Półtoranos, a także Bronisław Wycisk, Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Tomasz Ćwikowski, Prezes firmy wykonawczej Erbet.

Czytaj więcej…

Nowości w ofercie SUPER-PHARM

22.09.2015

Jest nam bardzo miło poinformować Państwa, że od września bieżącego roku produkty z serii AMADERM oraz RiINOZINE są dostępne w ogólnopolskiej sieci aptek SUPER-PHARM. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą oraz życzymy udanych zakupów.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE SKŁADU OSOBOWEGO WSPÓLNIKÓW w „Chance” Zakład Farmaceutyczny Jerzy Jaworski, Maria Jaworska

20.08.2015

Działając w imieniu spółki pod firmą: Zakład Farmaceutyczny „Amara” Sp. z o.o., (adres siedziby: ul. Stacyjna nr 5, 30-851 Kraków), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie – Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000018255, REGON 350661354, NIP 6792681839, reprezentowaną przez uprawnionych do jej łącznej reprezentacji członków Zarządu: Czytaj więcej…

Nasze marki