Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Zakład Farmaceutyczny Amara od początku swojego istnienia kieruje się zasadami zgodnymi ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Strategia rozwoju firmy zakłada szereg działań biorących pod uwagę ich wpływ na aspekty społeczne, ekonomiczne czy środowiskowe.
Jedną z naszych głównych wartości jest właśnie ODPOWIEDZIALNOŚĆ. Robimy to, co deklarujemy, a w swoich decyzjach i działaniach pamiętamy o tym, co ma znaczenie i bezpośredni wpływ na zdrowie i życie ludzi oraz środowisko naturalne.

Najważniejsze obszary w jakich się nieustannie rozwijamy:

  • Dobro i troska o pacjenta, dlatego wspieramy zdrowie oferując nowe indywidualne dobrane terapie. Nieustanne podnoszenie jakości oferowanych produktów.

  • Współpraca oparta na obustronnych korzyściach i etyka w biznesie.

  • Dbałość o pracowników, zapewnianie im odpowiednich warunków pracy, możliwości rozwoju oraz pakietów korzyści.

  • Badania i rozwój w oparciu o poszanowanie środowiska naturalnego. Produkcja na nowoczesnych maszynach ograniczających emisję zanieczyszczeń do atmosfery.

  • Wspieranie lokalnych inicjatyw, angażowanie się w projekty zarówno prozdrowotne jak i prospołeczne.

Przejdź do aktualności