Co jest najważniejsze w sporządzaniu leku recepturowego? 🤔

Dziś na grupie Praktycy receptury przypominamy najważniejsze etapy tego procesu.

Farmaceuto, dołącz do grupy i wymieniaj się doświadczeniami!🧐