CSR

Prowadzona z wieloma sukcesami działalność operacyjna umożliwia spółce AMARA systematyczne zwiększanie aktywności w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Uważamy, że zarządzanie firmą pociąga za sobą obowiązek pracy na rzecz społeczeństwa. Wartości, którymi się kierujemy, a także organizowane przez nas akcje charytatywne świadczą o tym, jak ważne jest dla nas społeczeństwo i jego codzienne wyzwania.

Chcemy, aby inicjatywy Zakładu Farmaceutycznego AMARA przyczyniały się do zrównoważonego rozwoju lokalnych społeczności – przede wszystkim w miejscach, gdzie funkcjonują nasze biura. Zarządzamy biznesem w taki sposób, żeby podejmowane przez nas decyzje i działania były klarowne i przejrzyste, a przede wszystkim etyczne z punktu widzenia zasad gospodarczych, społecznych oraz środowiskowych.

Nasza działalność nie byłaby możliwa bez zasobów środowiska naturalnego. Świadomość tego faktu sprawia, że aktywnie szukamy nowych rozwiązań i staramy się optymalizować sposoby użytkowania surowców. Jesteśmy w trakcie opracowywania strategii wykorzystania nowoczesnych technologii, które pozwolą na zwiększenie skali produkcji bez negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Chcemy być najlepszym sąsiadem i wsparciem dla mieszkańców okolic, w których funkcjonują nasze biura.
Zapewniamy wzrost zatrudnienia w lokalnych społecznościach – w krakowskim zakładzie aktualnie pracuje ponad 300 osób, a to dopiero początek naszego rozwoju!

Patrzymy w przyszłość

Szukamy nowych, ekologicznych formuł produktów oraz ich opakowań.

Zwiększamy udział zielonej energii i wprowadzamy ulepszenia w zakresie zużycia energii elektrycznej.

Szukamy rozwiązań, które ograniczą zużycie wody podczas procesu produkcji.

Planujemy wprowadzenie systemu zarządzania środowiskiem w krakowskim zakładzie farmaceutycznym, a także określenie znaczących aspektów działalności firmy, zmierzenie ich i wyznaczenie celów w sferze wpływu naszych działań na klimat. Cele te zrealizujemy do 2030 roku.

Budujemy świadomość ekologiczną wśród klientów i pracowników przez organizację akcji promujących ochronę środowiska.

Monitorujemy decyzje władz związane z walką ze zmianami klimatu i każdego dnia staramy się wprowadzić rozwiązania mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu naszej działalności na środowisko.

Ostatnie inicjatywy

Pomocna dłoń dla pomocnych dłoni – Ze względu na narastający problem podrażnionej skóry dłoni pracowników ochrony zdrowia, spowodowany ciągłym odkażaniem, nasza firma przekazała medykom z Krakowskiego Specjalistycznego Szpitala Jana Pawła II 500 dermokosmetyków z mocznikiem linii AMADERM. Darowane produkty kosmetyczne są przeznaczone do pielęgnacji wyjątkowo suchej i podrażnionej skóry. Ich działanie wpływa na poprawę komfortu pracy medyków, którzy codziennie narażają swoje zdrowie, by pomagać innym.

                Bufet dla pszczół               – Akcja pokazała, że wspólnymi siłami jesteśmy w stanie stworzyć nowy azyl dla owadów – miejsce, w którym pszczoły będą mogły swobodnie pozyskiwać nektar z kwiatów. Zaangażowanie 10 000 naszych kontrahentów – farmaceutów sprawiło, że razem stworzyliśmy cały hektar łąki kwietnej, to zaś doprowadziło do wyprodukowania ogromnej ilości – aż 40 kilogramów! – miodu. Bez pszczół i owadów, które są fundamentem naszego ekosystemu, kwiaty nie mogłyby się rozwijać, to zaś groziłoby katastrofą rolniczą i przyrodniczą.

Wsparcie Fundacji Rak’n’Roll Zaangażowaliśmy się w projekt książki „50 Osobistości Biznesu. Pomagamy”, stworzonej na rzecz Fundacji Rak’n’Roll. Wygraj Życie! Magdalena Bogucka, Prezes Zarządu Zakładu Farmaceutycznego AMARA była jedną z bohaterek książki. Całość kwoty ze sprzedaży zasiliła konto Fundacji Rak’n’Roll. Wygraj Życie!, która wspiera naszych rodaków i przyjaciół z kraju ogarniętego wojną, a także pacjentów onkologicznych. Udowodniliśmy, że nie pozostajemy obojętni, wobec najważniejszej kwestii, jaką jest życie i zdrowie każdego człowieka.

             #PomagamUkrainie              W solidarności ze wszystkimi ofiarami aktu agresji na naszych sąsiadów, nasza firma postanowiła wesprzeć Ukrainę oraz Ukraińców poprzez przekazanie niezbędnych środków medycznych (tj. spirytus salicylowy, wodę utlenioną, płyn dezynfekujący), których jesteśmy producentem. W ten sposób wyraziliśmy wsparcie i pokazaliśmy, że nie jesteśmy obojętni wobec cierpienia drugiego człowieka.

Etyka w AMARA

Kwestie etyczne mają dla nas szczególne znaczenie. Działając w sposób etyczny, wyrażamy szacunek do drugiego człowieka, a także dojrzałą kulturę organizacyjną. Staramy się upowszechniać wyznawane wartości wewnątrz naszej firmy oraz wśród interesariuszy, partnerów biznesowych i naszych klientów. Uczciwość, odpowiedzialność, jakość i współpraca wyznaczają kierunki działania ZF AMARA. Aby realizować je w naszej codziennej pracy, tworzymy nowe struktury korporacyjne – jednostki kontroli wewnętrznej, zarządzania etyką oraz zarządzania ryzykiem korporacyjnym.

Jesteśmy odpowiedzialni za osoby zatrudnione w naszej firmie. W relacjach z pracownikami i partnerami biznesowymi przestrzegamy zasad etyki pracy i międzynarodowych standardów jakości potwierdzonych certyfikatem Dobrej Praktyki Wytwarzania (Good Manufacturing Practice – GMP), w celu zapewnienia prawidłowego procesu wytwarzania produktu, poprzez ścisły nadzór nad całym procesem produkcji, a także standardów Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (Good Laboratory Practice – GLP), które zapewniają wysoką jakość i wiarygodność badań.

  • Polityka personalna spółki opiera się na przyjętych wartościach, systemie kompetencji zawodowych i otwartej, rzeczowej komunikacji.
  • Szanujemy sferę prywatną naszych pracowników i dbamy o to, by zawsze mieli możliwość odpoczynku i regeneracji.
  • Uważamy, że dobre relacje z pracownikami bazują na bezpośredniej, szczerej komunikacji.
  • Dążymy do osiągnięcia wyznaczonych celów, które są jasno sprecyzowane, mierzalne, osiągalne i nagradzane.
  • Jesteśmy nastawieni na rozwój spółki i osiągnięcie możliwie najlepszego wyniku z poszanowaniem praw i potrzeb wszystkich pracowników.
  • Zapewniamy klientom gwarancję jakości, serwisu, rzetelnej informacji i merytorycznego wsparcia.
  • Dajemy poszczególnym działom firmy dużą swobodę działania i chętnie poznajemy nowe pomysły pracowników – ich wdrażanie wspiera rozwój biznesu.
  • Jesteśmy nastawieni prorodzinnie, dlatego wspieramy młodych rodziców i pracowników w wieku przedemerytalnym.
  • Nowi pracownicy na etapie wdrażania otrzymują wsparcie oraz pomoc kolegów i koleżanek z działu. Współpraca w naszej firmie opiera się na wzajemnym zaufaniu i otwartości. Dzielenie się doświadczeniem pozwala na budowanie trwałych relacji zawodowych i ciągłe doskonalenie się wszystkich członków zespołu ZF AMARA.
  • Wiemy, że stałe poszerzanie kompetencji jest ważne, dlatego dbamy o rozwój zawodowy i osobisty pracowników poprzez organizacje szkoleń, wyjazdy podsumowujące dotychczasowe osiągnięcia oraz przedstawiające plany na kolejne miesiące, cyklicznie odbywające się webinaria pod patronatem Prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej i Naczelnej Izby Aptekarskiej, organizując wyjazdy na największe konferencje w Polsce, sponsorując wyjazdy na międzynarodowe targi odbywające się w Kopenhadze, Bolonii i Frankfurcie.

Odpowiedzialność za produkty

Działając w branży farmaceutycznej, bierzemy odpowiedzialność za bezpieczeństwo użytkowania naszych produktów, a także za zdrowie i życie pacjentów. Najważniejszymi czynnikami są dla nas jakość produktów i bezpieczeństwo klientów.

Produkty, które oferujemy, przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się chorób cywilizacyjnych oraz wspomagają tworzenie i realizację indywidualnych planów leczenia dla pacjentów.

Wspieramy autonomię decyzji terapeutycznych lekarzy, wierząc, że jako producent substancji recepturowych przyczyniamy się do celowanych i indywidualnie dobranych terapii mających bezpośredni wpływ na zdrowie każdego pacjenta.

Podczas każdego etapu – wytwarzania, magazynowania, dystrybucji i sprzedaży produktów – zwracamy szczególną uwagę na jakość naszych wyrobów.

Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) wymaga od nas zdefiniowania każdego elementu produkcji w taki sposób, aby wszelkie środki zostały dostarczone w odpowiedniej ilości, w odpowiednie miejsce oraz w odpowiednim czasie, a także by były używane zgodnie z przeznaczeniem.

ZF AMARA to spółka objęta okresowymi audytami jednostki notyfikowanej – Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

Posiadamy świadectwa, stosowne badania i certyfikaty, a także instrukcje i karty techniczne dla wszystkich produktów w naszej ofercie – potwierdzają one wysoką jakość naszych wyrobów, które są wytwarzane w sposób odpowiedzialny i w pełni profesjonalny.

Audytujemy także naszych dostawców – zawsze sprawdzamy wymaganą dokumentację, warunki produkcyjne oraz etykę działania danego przedsiębiorstwa.

Rzetelnie i przejrzyście informujemy o naszych produktach – stosujemy przyjazne dla użytkowników opakowania i przedstawiamy kompletne materiały informacyjne. Nieustannie monitorujemy jakość wprowadzanych na rynek produktów i powiązanych z nimi działań marketingowych. Wiemy, że przyszłość i rozwój naszej firmy zależą od zaufania, jakim darzą nas klienci. Zdobywanie tego zaufania i dbanie o nie to jedno z naszych najważniejszych zadań.

Jesteśmy odpowiedzialni za nasze produkty.

Darowizny i sponsoring – wnioski

Otwarta i rzeczowa komunikacja stanowi podstawę naszego działania. Rozpatrując wnioski o sponsoring lub darowiznę, oceniamy ogólny potencjał wydarzenia, w tym jego zasięg, stopień zaangażowania, możliwości współpracy oraz wpływ na lokalne społeczności. Wspierając wyselekcjonowane wydarzenia i inicjatywy prospołeczne, zwiększamy rozpoznawalność naszej marki.

Zapraszamy do współpracy

Kontakt:
Weronika Jakubowska
Dyrektor Marketingu Komunikacyjnego i PR
e-mail: w.jakubowska@amara.pl

Pobierz odpowiedni dokument i opisz prośbę zgodnie z wytycznymi.

Skontaktujemy się z Tobą, jeżeli będziemy potrzebować dodatkowych informacji.

Wypełnione wnioski w formie elektronicznej prosimy kierować na: media@amara.pl

UWAGA! Rozpatrujemy wyłącznie wnioski złożone na formularzach pobranych z naszej strony