Kalkulator ilości podłoża (czopki, globulki)

Kalkulator służy do zdefiniowania ilości podłoża, jakiej należy użyć do wykonania przepisanej na recepcie ilości czopków lub globulek metodą przez wylewanie.

Jak skorzystać z narzędzia?
Aby dokonać obliczeń należy uzupełnić wskazane pola:
1. Wpisz jaka postać leku jest do wykonania oraz jaka jest ilość sztuk przepisanych na recepcie.
2. Wpisz ilość składników (wyłączając podłoże), które mają być zawarte w składzie leku.
3. Wybierz z listy rozwijalnej nazwy substancji leczniczych (w języku łacińskim) oraz ich ilości potrzebne do wykonania sumarycznej ilości leku w gramach zapisanych na recepcie (np. na 10 sztuk). Kalkulator automatycznie wyliczy współczynnik wyparcia dla każdej substancji oraz ilość podłoża, jaką należy użyć do wykonania przepisanej ilości sztuk czopków/globulek.

g

Ilość podłoża potrzebna do wykonania przepisanej ilości sztuk leku:

g

Aby wykonać obliczenie, uzupełnij wymagane pola zgodnie z instrukcją.