Tabela rozpuszczalności

Jedną z najistotniejszych właściwości substancji wpływających na jakość wykonanego przy ich użyciu preparatu jest ich rozpuszczalność.
Rozpuszczalność określa maksymalną ilość substancji, jaka może przejść do określonej postaci roztworu w danych warunkach. Jest ona uzależniona między innymi od: struktury substancji i formy, w jakiej jest ona wprowadzania do roztworu, właściwości rozpuszczalnika, temperatury, pH, mieszania, itp.
Farmakopea Polska XII określa rozpuszczalność dla substancji w odniesieniu do temperatury w zakresie od 15 st. C do 25 st. C.

Wg FP XII, substancję określa się jako:

  • bardzo łatwo rozpuszczalną – jeżeli 1g substancji rozpuszcza się w 0,1ml rozpuszczalnika
  • łatwo rozpuszczalną – kiedy 1g substancji rozpuszcza się w 1 – 10 ml rozpuszczalnika
  • rozpuszczalną – 1g substancji rozpuszcza się w 10 – 30 ml rozpuszczalnika
  • dość trudno rozpuszczalną – do rozpuszczenia 1g substancji potrzeba 30 – 100 ml rozpuszczalnika
  • trudno rozpuszczalną – gdy do rozpuszczenia 1g substancji potrzeba 100 – 1000 ml rozpuszczalnika
  • bardzo trudno rozpuszczalną – kiedy 1g substancji rozpuszcza się w 1000 – 10 000 ml rozpuszczalnika
  • praktycznie nierozpuszczalną – gdy do rozpuszczenia 1g substancji potrzeba więcej niż 10 000 ml rozpuszczalnika

Data aktualizacji: 04.04.2023