Wykaz surowców farmaceutycznych do receptury aptecznej

Wykaz zawiera informacje o wszystkich surowcach farmaceutycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Każdy z obecnych na liście surowców może być użyty do wykonania leku recepturowego refundowanego.

Lista surowców farmaceutycznych dopuszczonych do obrotu na terenie RP zawiera m.in. dane takie jak: aktualny numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, kod EAN, podmiot odpowiedzialny czy rodzaj opakowania.

Surowce farmaceutyczne na dzień 03.07.2023 r.

Pobierz wykaz