Współczynnik wyparcia

Tabela zawiera wartości współczynnika wyparcia dla niektórych substancji leczniczych. Jeśli w tabeli nie podano współczynnika wyparcia dla danej substancji, przyjmuje się wówczas średni współczynnik wyparcia, tj. 0,7. Tabelę sporządzono na podstawie Bodek, K. H., Redliński, A. Przewodnik po recepturze aptecznej dla studentów Wydziału Farmaceutycznego – praca zbiorowa. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, 2018.

 

Tabela współczynników wyparcia

Pobierz

Źródło: Bodek, K. H., Redliński, A. Przewodnik po recepturze aptecznej dla studentów Wydziału Farmaceutycznego – praca zbiorowa. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź, 2018.