Kalkulator do przeliczania etanolu

Specjalnie przygotowany kalkulator służy do wykonywania obliczeń niezbędnych podczas przygotowania roztworów etanolowych o różnych stężeniach. Obliczenia rozcieńczenia etanolu zostały oparte na aktualnych danych z tabeli alkoholometrycznej zamieszczonej w Farmakopei Polskiej, wyd. XII, t. 1, Warszawa 2020.

Jakiego etanolu używasz?

Wpisz, jakim etanolem dysponujesz oraz jakiego potrzebujesz.

Odpowiednie parametry

v/v
m/m
v/v
m/m
g

Wynik

g
g

Błąd!

Nie da się otrzymać wymaganego stężenia!

Jakiego etanolu używasz?

Wpisz dane, którymi dysponujesz.

g
ml
g/ml

wg gęstości podanej na etykiecie w środku opakowania zewnętrznego "tuby" lub świadectwie jakości dostępnym na www.amara.pl

Wyczyść

Wynik

g