Wzory do przeliczania dawek u dzieci

Dawki pediatryczne

W tym rozdziale umieszczone zostały podstawowe wzory służące do obliczania dawek u dzieci. Należy pamiętać, żeby zwłaszcza wobec leków silnie działających zasięgnąć dodatkowych informacji w literaturze specjalistycznej, gdyż dawki mogą różnić się od wyliczonych. Ta sama reguła dotyczy dawek u pacjentów geriatrycznych oraz u pacjentów z chorobami nerek i wątroby u których poziom wchłaniania leku, jego metabolizm i wydalanie może znacznie odbiegać od ustalonych norm.

Dla dzieci powyżej 1 roku życia obowiązują poniższe wzory:

Wzór Cowlinga.

Dd – dawka dla dziecka (dla dzieci powyżej 2 roku życia).

Wiek dziecka (lata) podawany jako aktualny “kalendarzowy”.

Wzór Younga.

Dd – dawka dla dziecka (dla dzieci 2 – 12 lat).

Wiek dziecka (lata) podawany jako liczba ukończonych lat.

Wzór Clarka w oparciu o masę ciała dziecka. (nie stosować wzoru u dzieci otyłych).

Dd – dawka dla dziecka (powyżej 2 lat).

Wzór w oparciu o powierzchnię ciała dziecka.

Dd – dawka dla dziecka

^ – 1,8 to średnia powierzchnia ciała dorosłego o masie 70 kg i wzroście 170 cm.

Tabela zwykle stosowanych dawek u dzieci

Wiek (powyżej) Masa ciała [kg] Powierzchnia ciała [m2] Procent dawki dorosłego
4 tygodnie 3,5 0,21 12,5*
2 miesiące 4,5 0,28 15,0*
4 miesiące 6,5 0,36 20,0*
1 rok 10 0,49 25,0
3 lata 15 0,65 33,0
7 lat 23 0,87 50,0
12 lat 40 1,27 75,0
Dorosły 65 1,76 100,0

*- nie dotyczy wcześniaków ze względu na upośledzenie funkcjonowania wątroby i nerek.