Jako firma poczuwamy się do odpowiedzialności za środowisko naturalne, od którego jesteśmy zależni.💐🌾
Dlatego nie chcemy stać bezczynnie i podejmujemy kolejne kroki w celu ratowania otaczającej nasz przyrody. Właśnie dlatego zorganizowaliśmy akcje „Bufet dla pszczół”, która przyniosła realną korzyść dla ekosystemu.🐝
Udało się nam doprowadzić do posiania łąk kwietnych o powierzchni hektara. W ten sposób stworzyliśmy nowe środowisko życia dla pszczół i wielu innych gatunków roślin oraz zwierząt, przez co realnie wsparliśmy ekosystem.
Ponadto doprowadziliśmy do wybudowania wiaty z wyznaczonymi miejscami do parkowania rowerów.🚴‍♂️
Dzięki temu wiele osób ma możliwość zmiany dotychczasowego środka transportu na rower, a tym samym przyczynić się do zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery. 🌍