Program Edukacyjny: „Zasady zapisywania leków recepturowych”

W ramach inicjatywy Zakładu Farmaceutycznego AMARA doszło do niecodziennej współpracy z Naczelną Radą Lekarską. Nasza firma otrzymała wsparcie w zakresie edukacji lekarzy i farmaceutów w Polsce obejmującej najważniejsze informacje dotyczące prawidłowych zasad zapisywania leków recepturowych.

Celem programu jest przekazywanie najważniejszych informacji dotyczących prawidłowego przepisywania leków recepturowych. Receptura apteczna to gałąź farmacji stosowanej, czyli nauki zajmującej się technologią postaci leków. Jest ona nierozerwalnie powiązana z istotą aptekarstwa. Definicja receptury aptecznej obejmuje całokształt czynności związanych z pozyskiwaniem surowców recepturowych, aż do utworzenia produktu końcowego – leku magistralnego.

Nie wszystkie apteki mogą się poszczycić wykonywaniem leków recepturowych, jednak ważne jest aby te, które je przygotowują, mogły korzystać z najskuteczniejszych substancji, wiedzy i nowoczesnego sprzętu. W dzisiejszych czasach do dyspozycji mamy na przykład, loże laminarne do produkcji w warunkach jałowych, unguatory do robienia maści czy kapsułkarki do wykonywania proszków. Użycie tych urządzeń przyspiesza czas przygotowania i zapewnia najwyższą jakość leków magistralnych.

Program „Zasady zapisywania leków recepturowych”, którego start zaplanowaliśmy na początek kwietnia tego roku, jest odpowiedzią na brak praktycznych działań związanych z edukacją środowiska lekarskiego w tym temacie. Nasza firma wyszła naprzeciw tym potrzebom. Podjęliśmy współpracę z kancelarią prawną, która podczas dwóch pierwszych webinariów odpowie na wszelkie pytania związane z zasadami wypisywania leków recepturowych – informuje Magdalena Piętakiewicz, Dyrektor Marketingu Zakładu Farmaceutycznego AMARA. – Cieszymy się, że nasza inicjatywa spotkała się z uznaniem Naczelnej Rady Lekarskiej, dzięki czemu działania AMARY zostały objęte Honorowym Patronatem Prezesa NRL – dodaje.

Spersonalizowane plany leczenia dla pacjentów są przyszłością najwyższej jakości opieki farmaceutycznej. Wśród zalet leków recepturowych wskazuje się przede wszystkim, dostosowanie dawki bądź stężenia substancji czynnej do indywidualnych potrzeb pacjenta, jego wieku i nasilenia stanu chorobowego, a zatem: możliwość użycia stężenia bądź dawki substancji leczniczej mniejszych niż te, które są dostępne w gotowych preparatach, możliwość dopasowania odpowiedniej postaci leku do wymagań danego pacjenta oraz możliwość przygotowania leku na takie schorzenia, dla których znalezienie leku gotowego jest utrudnione lub wiąże się z wysokimi kosztami czy dłuższym czasem oczekiwania. Dodatkową zaletą stosowania leków recepturowych jest ich bezpieczny skład, w którym nie znajdziemy barwników, substancji konserwujących ani zapachowych.

Chcemy, aby nasz autorski program „Zasady zapisywania leków recepturowych” stał się jedną z prestiżowych i opiniotwórczych inicjatyw edukacyjnych w Polsce. Naszym celem jest zgromadzenie praktyków receptury, a także zintegrowanie środowiska związanego z ochroną zdrowia oraz spersonalizowanymi planami leczenia. Leki recepturowe to temat świetnie znany lekarzom i farmaceutom, ale wiąże się z aktualizacją wiedzy i przepisów. Dokumentacja medyczna i jej poprawność, związane z nią refundacje lub ich cofnięcia, kontrole ordynacji lekarskiej sprawowane przez NFZ, sankcje i praktyka ich stosowania przez organy kontrolne, a także ich aspekt prawny, to główne obszary omawiane w naszym programie edukacyjnym – informuje Magdalena Bogucka, Prezes Zarządu Zakładu Farmaceutycznego AMARA.

Zapraszamy lekarzy i farmaceutów do udziału w wydarzeniu.

WEŹ UDZIAŁ – KLIKNIJ