II etap programu edukacyjnego „Zasady zapisywania leków recepturowych” w AMARA
Właśnie ruszyły zapisy – dołącz do grona uczestników.

W AMARA mamy jasną wizję przyszłości. Chcemy być firmą, która dostarcza lekarzom
i farmaceutom kompleksowe produkty oraz usługi ułatwiające zastosowanie terapii opartej na indywidualnym podejściu do pacjenta. Nie jesteśmy tylko producentem leków i wyrobów leczniczych/medycznych – wspieramy także inicjatywy prozdrowotne oraz rozwijamy możliwości naszych klientów przez edukację. Budujemy trwałe relacje oparte na zaufaniu.

Współpraca z Naczelną Radą Lekarską doprowadziła nas do drugiego etapu programu edukacyjnego „Zasady zapisywania leków recepturowych” organizowanego przez ZF AMARA. Edukacja polskich lekarzy i farmaceutów w zakresie reguł zapisywania leków recepturowych właśnie zyskała nowy wymiar.

Głównym i niezmiennym celem programu jest przekazywanie najważniejszych informacji dotyczących prawidłowego przepisywania leków recepturowych. Drugi etap naszego programu koncentruje się na poszerzaniu zakresu merytorycznego o aspekt praktyczny. Wskażemy, jak istotna jest współpraca farmaceuty z lekarzem prowadzącym leczenie pacjenta, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych. Taka komunikacja jest podstawą sprawowania opieki farmaceutycznej. Jej brak lub popełniane błędy są poważną przeszkodą na drodze do sukcesu, czyli zapewnienia pacjentowi indywidualnego podejścia.

– Program „Zasady zapisywania leków recepturowych”, którego pierwszą część przeprowadziliśmy w czerwcu 2021 roku, jest odpowiedzią na brak praktycznych działań związanych z edukacją środowiska lekarskiego w tym zakresie. Nasza firma wyszła naprzeciw potrzebom środowiska. Podjęliśmy współpracę z kancelarią prawną specjalizującą się w prawie farmaceutycznym i medycznym, która podczas dwóch pierwszych webinariów wyedukowała 173 lekarzy, przekazując informacje na temat zasad prawidłowego zapisywania leków recepturowych – informuje Magdalena Bogucka, Prezes Zarządu Zakładu Farmaceutycznego AMARA – Cieszymy się, że nasza inicjatywa spotkała się z tak dużym zainteresowaniem i entuzjazmem lekarzy – dodaje.

Spersonalizowane plany leczenia dla pacjentów są przyszłością najwyższej jakości opieki farmaceutycznej. Wśród zalet leków recepturowych wskazuje się przede wszystkim dostosowanie dawki bądź stężenia substancji czynnej do indywidualnych potrzeb pacjenta, jego wieku i nasilenia stanu chorobowego. Dzięki temu zyskujemy możliwość użycia stężenia bądź dawki substancji leczniczej mniejszych niż te, które są dostępne w gotowych preparatach; pojawia się także możliwość dopasowania odpowiedniej postaci leku do wymagań danego pacjenta oraz możliwość przygotowania leku na takie schorzenia, dla których znalezienie leku gotowego jest utrudnione lub wiąże się z wysokimi kosztami czy dłuższym czasem oczekiwania. Dodatkową zaletą stosowania leków recepturowych jest ich bezpieczny skład, w którym nie znajdziemy barwników, substancji konserwujących ani zapachowych.

 

Zapraszamy lekarzy do udziału w wydarzeniu.

Dołącz do wydarzenia – kliknij