Lista chorób klasyfikowanych jako choroby rzadkie stale rośnie – szacuje się, że rocznie odkrywanych jest ok 50 nowych chorób rzadkich, co daje średnio jedną tygodniowo.