Pracownicy działów Rozwoju i Wdrożeń oraz Laboratorium poświęcają wiele energii, czasu i zaangażowania w prace z badawcze i rozwojowe zmierzające do wprowadzania na rynek nowych produktów sygnowanych marką Zakładu Farmaceutycznego AMARA – zarówno w zakresie receptury aptecznej, leków OTC, jak i preparatów dermatologicznych.

Prowadzimy własne prace analityczne mające na celu jak najszybsze odpowiadanie na potrzeby płynące z rynku i wytwarzanie preparatów rozwiązujących problemy pacjentów w Polsce. Dział Rozwoju i Wdrożeń oraz Laboratorium zatrudniają wykwalifikowaną w zakresie farmacji, chemii oraz biochemii kadrę, która dba o zachowanie najwyższej jakości naszych preparatów od momentu podjęcia prac badawczych.

Sprawna współpraca Działów owocuje corocznym powiększaniem oferty produktowej Zakładu Farmaceutycznego AMARA przynajmniej o kilka pozycji oraz rozpoczęciem postępowania rejestracyjnego dla następnych produktów leczniczych oraz preparatów kosmetycznych. Dzięki temu jako jedyni w Polsce posiadamy w swym portfolio proderminę czy dioninę oraz ułatwiające wykonywanie preparatów w aptekach opakowania półgramowe.