Przejdź do


Rivanolum roztwór 0,1%

Ethacridini lactas

Brak w magazynie

Na stanie

SKU: A106798 Kategorie: , ,

Wskazania

Do odkażania skóry i błon śluzowych oraz powierzchownych uszkodzeń powłok ciała.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku u pacjentów z nadwrażliwością na etakrydynę i inne pochodne akrydynowe.

Ostrzeżenia

Nie stosować na duże powierzchnie ciała. Ze względu na możliwość zabrudzenia unikać kontaktu leku z odzieżą lub bielizną pościelową. W celu usunięcia plamy, należy zabrudzone miejsce zwilżyć sokiem z cytryny, a następnie całość wyprać.
Należy unikać kontaktu produktu z oczami, a w razie przedostania się produktu leczniczego do oczu, należy go usunąć obficie spłukując wodą.
W razie omyłkowego wypicia produktu leczniczego, pacjent powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Nie należy stosować ze środkami o działaniu utleniającym (nadmanganian potasu, nadtlenek wodoru), garbnikami (tanina), substancjami o charakterze anionowym (glikol polietylenowy) oraz z roztworem boranu sodu, kwasu salicylowego, chlorku sodu. Występuje synergiczny efekt działania z chlorowodorkiem tetracykliny.

Wpływ na płodność, ciążę i laktację Nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąży i w okresie laktacji, ze względu na brak badań klinicznych tego produktu.
Stosowanie jest możliwe, ale tylko wtedy, gdy spodziewane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu lub karmionego dziecka.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn RIVANOLUM roztwór 0,1% nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Zastosowanie

Lek Riwanol (Rivanolum) to roztwór o działaniu bakteriobójczym. Jest stosowany w leczeniu zainfekowanych, trudno gojących się ran na skórze i błonach śluzowych.

Działania niepożądane

RIVANOLUM roztwór 0,1%, może wywoływać reakcje alergiczne (zaczerwienienie, świąd, pieczenie skóry). Bardzo rzadko: kontaktowe zapalenie skóry.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Skład

Substancja czynna: Mleczan etakrydyny 1mg/g, substancja pomocnicza: woda oczyszczona.

Sposób użycia

Do stosowania miejscowego na skórę.
Przemywać miejsca zmienione chorobowo na skórze kilka razy na dobę lub stosować w postaci okładów, przymoczek lub płukań.
Dzieci:
Stosowanie u dzieci tylko na zlecenie lekarza.

Kod EAN / Gramatura

05909990031795
/ 100ml
05909990031801
/ 250ml

Inna nazwa

Ethacridini lactas

Grupa farmakoterapeutyczna

Środki antyseptyczne i dezynfekujące, pochodne akrydyny

Postać farmaceutyczna

Płyn na skórę, 0,1%

Substancja czynna

Mleczan etakrydyny

Numer pozwolenia

IL-5826/ChF

Informacja dla Pacjenta

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Title

Go to Top