Przejdź do


Spirytus kamforowy

Camphorae spiritus

Na stanie

Zastosowanie

Spirytus kamforowy przeznaczony jest do użytku zewnętrznego, wywołuje miejscowe przekrwienie skóry.

Stosowany w bólach mięśniowych i stawowych.

Wskazania

Preparat do użytku zewnętrznego, wywołujący miejscowe przekrwienie skóry. Stosowany w bólach mięśniowych i stawowych.

Przeciwwskazania

Nie stosować w obrębie twarzy, błon śluzowych, na uszkodzoną skórę, błony śluzowe i w przypadku nadwrażliwości na kamforę i pozostałe składniki leku. Nie stosować u dzieci poniżej 6 roku życia. Przed zastosowaniem u dzieci starszych skonsultować się z lekarzem. Nie stosować w czasie ciąży i karmienia piersią.

Ostrzeżenia

Produkt zawiera 68 – 70 % (v/v) etanolu. Chronić oczy, nie stosować przez dłuższy czas, nie stosować na duże powierzchnie ciała. Spożycie spirytusu kamforowego grozi zatruciem.

Dzieci i młodzież:
Spirytus kamforowy nie może być stosowany u dzieci poniżej 6 roku życia. Przed zastosowaniem u dzieci starszych skonsultować się z lekarzem.

Lek Spirytus kamforowy a inne leki:
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
Dotychczas nie odnotowano interakcji Spirytusu kamforowego z innymi lekami.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność:
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu nie zaleca się stosować.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:
Produkt nie wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Zastosowanie

Spirytus kamforowy przeznaczony jest do użytku zewnętrznego, wywołuje miejscowe przekrwienie skóry.

Stosowany w bólach mięśniowych i stawowych.

Działanie

Preparat do użytku zewnętrznego, wywołujący miejscowe przekrwienie skóry. Stosowany w bólach mięśniowych i stawowych.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Spirytus kamforowy może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
U osób wrażliwych może spowodować alergię kontaktową. Kamfora przy nadmiernym stosowaniu zewnętrznym może powodować mdłości, wymioty i zapalenie skóry.

Zgłaszanie działań niepożądanych:
Jeżeli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, nr telefonu 22 49 21 301, nr faksu 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Skład

Substancją czynną leku jest kamfora.
100 g leku zawiera 10 g kamfory.
Pozostałe składniki leku to: etanol (760 g/l), woda oczyszczona.

Sposób użycia

Lek Spirytus kamforowy należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Spirytus kamforowy stosować zewnętrznie na skórę, wcierać w bolące miejsca 1 – 2 razy dziennie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Spirytus kamforowy:
W razie zastosowania dawki większej niż zalecana należy skonsultować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Spirytus kamforowy:
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Spirytus kamforowy:
W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Kod EAN / Gramatura

05909990048762
/ 90g

Inna nazwa

Camphorae spiritus

Grupa farmakoterapeutyczna

Roztwór na skórę, 10%

Postać farmaceutyczna

Roztwór na skórę, 10%

Substancja czynna

Camphora

Numer pozwolenia

IL-2572/LN

Informacja dla Pacjenta

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Title

Go to Top