Przejdź do


Spirytus skażony hibitanem 0,5% Amara

Chlorhexidini digluconas

Na stanie

Wskazania

W celu dezynfekcji pola operacyjnego przed zabiegiem, do mycia rąk przed zabiegami operacyjnymi.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na składniki preparatu, a także na uszkodzoną skórę.

Ostrzeżenia

Preparatu nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na składniki preparatu a także na uszkodzoną skórę.

Nie używać do przedoperacyjnej dezynfekcji skóry twarzy, głowy i odkażania pękniętej błony bębenkowej. Unikać kontaktu z oczami.
Preparat zawiera 67 – 73% etanolu. Ciecz łatwopalna.

Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji
Dotychczas nie odnotowano.

Wpływ na płodność, ciążę i laktację
Brak jest danych klinicznych dotyczących preparatów stosowanych miejscowo. Należy zachować ostrożność w stosowaniu u kobiet ciężarnych i karmiących piersią.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Wdychanie oparów lub przypadkowe wypicie preparatu powoduje obniżenie zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Zastosowanie

Płyn na skórę 0,5g/100g.

W celu dezynfekcji pola operacyjnego przed zabiegiem, do mycia rąk przed zabiegami operacyjnymi.

Działania niepożądane

Bardzo rzadko < 1/10 000, częstość nie może być określona na podstawie dostępnych badań, mogą wystąpić podrażnienia skóry i tkanki podskórnej, w postaci reakcji alergicznych i fotodermatoz.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Skład

100g preparatu zawiera: Chlorhexidini digluconas 0,5g, Ethanolum (760 g/l) 65,0g, Aqua purificata 34,5g.

Sposób użycia

Dezynfekcja pola operacyjnego: dokładnie przecierać powierzchnię tamponem lub wacikiem suto nasączonym preparatem, wysuszyć jałowym ręcznikiem, po czym procedurę powtórzyć.
Mycie rąk: przemywać ręce i przedramiona czyszcząc za pomocą szczoteczki lub gąbki. Podczas mycia należy zwrócić uwagę na paznokcie i przestrzenie między palcami. Następnie dokładnie przemyć ręce ciepłą wodą i powtórzyć procedurę czyszczenia.

Kod EAN / Gramatura

05909990673056
/ 1000ml

Inna nazwa

Chlorhexidini digluconas

Grupa farmakoterapeutyczna

Środki antyseptyczne i dezynfekujące.

Postać farmaceutyczna

Płyn na skórę 0,5g/100g

Substancja czynna

Chlorhexidini digluconas solutio (20%)

Numer pozwolenia

IL-5649/ZF

Informacja dla Pacjenta

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Title

Go to Top