Projekt pt. „Wzrost potencjału badawczego Spółki dzięki inwestycji w infrastrukturę laboratoryjną”


malopolska_logo

Cele projektu

Celem projektu będzie wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które umożliwią zwiększenie potencjału badawczego ZF AMARA.

Zakup specjalistycznych urządzeń badawczych pozwoli Wnioskodawcy rozszerzyć zakres prowadzonych prac badawczych według najbardziej aktualnych wytycznych Farmakopei Europejskiej, zwiększy bezpieczeństwo prowadzonych procesów (dokładne, wnikliwe przebadanie produktu np. pozostałości rozpuszczalników, oznaczanie wszystkich znanych zanieczyszczeń i ocena ich zawartości w produkcie) i pozwoli na szczegółową ocenę jakości produktu.

Planowane efekty
Dzięki posiadaniu nowoczesnego sprzętu ZF AMARA poszerzy spektrum prowadzonych badań na potrzeby własne oraz ofertę badań dostępną dla firm zewnętrznych zlecających Spółce analizy.

Główne kierunki planowanych prac badawczych to:

– Analizy zwolnieniowe produktów leczniczych, surowców farmaceutycznych do receptury oraz wyrobów medycznych.

– Badania stabilności zarówno produktów leczniczych jak i kosmetyków oraz badania kompatybilności kosmetyków.

– Stałe doskonalenie technologii wytwarzania surowców farmaceutycznych do receptury aptecznej oraz produktów

leczniczych.

– Nieustanne doskonalenie wyrobów istniejących.

– Opracowywanie i wdrażanie nowych produktów leczniczych – w odpowiedzi na potrzeby, oczekiwania i wymagania Klientów.

Realizacja projektu pozwoli na osiągniecie szeregu korzyści ekonomicznych (m.in. rozszerzenie oferty Spółki, możliwość wejścia na nowe rynku zbytu, wzrost sprzedaży). Dodatkowo, Wnioskodawca na bazie wypracowanego w ramach projektu know-how, będzie mógł kontynuować i rozwijać działalność badawczą.

Wartość projektu: 619 920,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 226 800,00 PLN