Troska o zdrowie stała się przyczyną założenia firmy oraz celem jej działalności, dlatego też polityka jakości ściśle zrośnięta jest z funkcjonowaniem AMARY i przestrzegana na każdym etapie produkcji oraz dystrybucji naszych produktów.

Nad przestrzeganiem zasad Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) oraz Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP) czuwają wykwalifikowani pracownicy działów Kontroli Jakości, Zapewnienia Jakości i Laboratorium Kontrolnego. Wysoką jakość oferowanych produktów potwierdza przyznany AMARZE certyfikat Międzynarodowego Systemu Zarządzania Jakością – ISO 9001:2008.

„Definiujemy siebie przez jakość” – to motto firmy, które realizujemy poprzez:

  1. Stałe doskonalenie technologii wytwarzania surowców farmaceutycznych do receptury aptecznej oraz produktów leczniczych.
  2. Nieustanne doskonalenie wyrobów istniejących przy wykorzystaniu najnowszych badań i osiągnięć naukowych.
  3. Wykorzystywanie do produkcji precyzyjnie wyselekcjonowanych składników, co daje gwarancję bezpieczeństwa stosowania.
  4. Opracowywanie i wdrażanie nowych produktów leczniczych – w odpowiedzi na potrzeby, oczekiwania i wymagania Klientów.
  5. Nowoczesne i bezpieczne warunki wytwarzania oparte na zasadach GMP.
  6. Wykorzystanie nowoczesnych technik badawczych i Kontroli Jakości zgodnych z GLP.
  7. Stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez specjalistyczne szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne.
  8. Precyzyjny dobór dostawców zapewniających towary najwyższej jakości.
  9. Ciągłe doskonalenie i rozwój Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN‑EN ISO 9001:2009, Prawem Farmaceutycznym i zasadami GMP.
  10. Zaangażowanie pracowników wszystkich szczebli w realizację polityki jakości i celów jakości.