Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – udzielana w przypadku założenia konta na stronie internetowej www.amara.pl

Niniejszym, na podstawie lokalnie obowiązującej ustawy o ochronie danych osobowych oraz art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Farmaceutyczny „Amara” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie moich danych osobowych w zakresie oraz w celach wskazanych w udostępnionej mi klauzuli informacyjnej.