Najważniejszą zaletą spersonalizowanego leczenia jest dostosowanie w składzie preparatu, dawki bądź stężenia substancji czynnej do indywidualnych potrzeb pacjenta, jego wieku i nasilenia stanu chorobowego. Bardzo często istnieje potrzeba użycia stężenia bądź dawki substancji leczniczej mniejszych niż te, które są dostępne w gotowych preparatach.
Na naszej stronie umieszczone są podstawowe wzory służące do obliczania dawek u dzieci. Należy pamiętać, żeby zwłaszcza wobec leków silnie działających zasięgnąć dodatkowych informacji w literaturze specjalistycznej, gdyż dawki mogą różnić się od wyliczonych. Ta sama reguła dotyczy dawek u pacjentów geriatrycznych oraz u pacjentów z chorobami nerek i wątroby, u których poziom wchłaniania leku, jego metabolizm i wydalanie może znacznie odbiegać od ustalonych norm.