Otwarta i rzeczowa komunikacja jest dla nas kluczowa, tym samym na naszej korporacyjnej stronie pojawiły się kolejne informacje na temat działalności AMARA CSR – Amara. Działając w branży farmaceutycznej, bierzemy odpowiedzialność za bezpieczeństwo użytkowania naszych produktów, a nawet za zdrowie i życie ludzi. Najważniejszymi czynnikami są dla nas jakość produktów, bezpieczeństwo naszych pracowników i klientów.

Nasza działalność nie byłaby możliwa bez zasobów środowiska naturalnego. Świadomość tego faktu sprawia, że aktywnie szukamy nowych rozwiązań i staramy się optymalizować sposoby użytkowania surowców. Jesteśmy w trakcie opracowywania strategii wykorzystania nowoczesnych technologii, które pozwolą na zwiększenie skali produkcji bez negatywnego wpływu na środowisko naturalne.