Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 to wykaz chorób i procedur medycznych, opracowany przez specjalistów z Światowej Organizacji Zdrowia. Klasyfikacja ICD-10 jest przełożeniem medycznej terminologii na kody.  Świadomość występujących chorób i edukacja społeczeństwa są kluczowe, do podejmowania działań na rzecz poprawy sytuacji osób dotkniętych tymi chorobami.